Skip to content
Kezdőlap » Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) Fleming Europe AG (a továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett, www.viagraazonnal.com domainen elérhető webáruházon (a továbbiakban „Weboldal”) keresztül történő rendelés lebonyolítására vonatkozó szerződési feltételeket és ennek keretében a felhasználó jogait és kötelezettségeit, valamint a Weboldal használatára vonatkozó, valamennyi felhasználóra irányadó szabályokat tartalmazza.

A Szolgáltató adatai:

A-355 DOO

Székhely: Szerbia, Szabács, 15000, Jovanja Cvijica 1a

Adószám: 5556781331-443-18

Cégjegyzékszám: 5556-002-58818

  1. Az általános szerződési feltételek elfogadása

A vásárlás során a Felhasználó igénybe veszi a Weboldal szolgáltatásait, ezért elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit. Az igénybevétel a Weboldalon található tartalmak kiválasztásával és a jelentkezés feltételeinek elfogadásával történik, ezzel a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Weboldal Felhasználója között

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az internet szolgáltatás sajátosságai miatt a Weboldal üzemeltetése a Szolgáltató akarata ellenére megszakadhat, amely befolyásolhatja a Szolgáltatás zavartalan működését.

Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az ÁSZF feltétételeit, akkor nem veheti igénybe a Weboldal, illetve a Szolgáltató Szolgáltatásait.

  1. A Felhasználó adatai

Felhasználó minden olyan természetes személy, aki a Weboldalon böngész, vásárol, megrendel, regisztrál, véleményt nyilvánít, a weboldalon bármilyen tevékenységet végez. (a továbbiakban együtt: „Felhasználó”).

A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a Felhasználói fiókjához tartozó Felhasználónévvel és jelszóval és ezzel összefüggő minden tevékenységgel kapcsolatban. A jelszó tárolásából, vagy harmadik személynek való átadásából keletkező károkért a Szolgáltató nem felel.

A Felhasználó kijelenti, hogy adatait a valóságnak megfelelően adta meg a Weboldalon. A Szolgáltató kizárja a felelősséget a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok, e-mail cím megadásából eredő károkért. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért

A Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni vagy módosítani. A Szolgáltató jogosult a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat törölni. Kétség esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatainak valódiságát ellenőrizni.

A Felhasználó adatait a Szolgáltató a személyes adatok védelméről rendelkező törvényeknek megfelelően, a Weboldal Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli. Az Adatkezelési Tájékoztató a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.

  1. A Szolgáltatási szerződés létrejötte, időtartama A Szolgáltató kijelenti, a Felhasználó elfogadja, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés, az előadásokra, rendezvényekre, tanfolyamokra való jelentkezés feltétele az online szerződéskötés, azaz az Általános Jelentkezési Feltételek tudomásul vétele és elfogadása. Amikor a Felhasználó megrendelést küld Weboldalon, és a Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a két fél között. A Weboldalon létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolja, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig őriz. A szerződéses jogviszony, online rendezvények, előadások esetében az ÁSZF elfogadásával, offline rendezvények esetében a jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre, és a hozzáférés megszűnéséig, illetve a rendezvény, előadás befejezéséiig tart.
  1. A Szolgáltatás tulajdonságai, ismérvei

A Weboldalon elérhető termékek ára bruttóban kerül feltüntetésre, magyar forintban értendő. Tartalmazza az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget.

A Szolgáltató jogosult a Termékek árának megváltoztatására. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

  1. A kiválasztott termék megrendelésének menete

A Felhasználó a Weboldalon regisztráció nélkül vásárolhat. A termék kiválasztását követően kosárba kell helyezni, majd a fizetés gombra kattintva a ,,Pénztár” oldalon megadni a szükséges adatokat. Ezután a weboldal alján megjelennek az elérhető szállítási módok, melyek árai megtalálhatóak a nevük mellett.

A rendelés véglegesítését követően a Felhasználó e-mailben értesül a megrendelt termékekről, kiválasztott szállításról. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan esetben, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó hibás email címet, vagy egyéb hibás adatot adott meg a megrendelés során, vagy a megadott e-mail cím bármilyen oknál fogva nem tud üzenetet fogadni.

  1. Fizetési feltételek

A Felhasználó a kiválasztott Szolgáltatás vételárát utánvéttel fizetheti meg.

A fizetés akkor tekintendő teljesítettnek, amikor a vételár összege a Szállító részére át lett adva.

  1. A Weboldal tartalmára vonatkozó jogi nyilatkozat, felelősség

A Weboldalra felkerült információk nem minősülnek orvosi, szakmai tanácsnak. A Felhasználó egészségi állapotának, betegségeinek, körülményeit figyelembe vevő orvosi, szakorvosi egészségügyi vizsgálatot, konzultációt semmilyen körülmények között nem helyettesíthetik.

A Weboldalon található információk felhasználása, a Felhasználó ezen információk birtokában hozott döntése, kizárólag a Felhasználó felelőssége.

Egészségre vonatkozó probléma, betegség esetén a diagnózis és a terápia felállítása és kidolgozása orvosi, egészségügyi szakember feladata.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a káresetekért melyek a Weboldal meglátogatásából, a Weboldalon található információk félreértéséből, felhasználásából, a Weboldal nem megfelelő működéséből, üzemzavarából erednek, vagy ezekkel összefüggésbe hozhatók.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Interneten küldött, illetve fogadott, nem a Szolgáltatótól származó adatokért, az Internetes hálózat bármilyen működési hibájáért, ami akadályozza a Weboldal elérését vagy a megrendelés lebonyolítását. Továbbá nem vállal felelősséget bármilyen adatvesztésért, bármely a folyamatban résztvevő szoftver nem megfelelő működéséért, a szolgáltató hálózatban bekövetkező bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményéért.

A Weboldalra minden információt jóhiszeműen helyezett fel a Szolgáltató, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a szolgáltató nem vállal felelősséget. Az oldal használata a Felhasználó saját felelőssége, a Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen, az oldal használata során felmerülő vagyoni és nem vagyoni kárért. A Szolgáltató nem felelős a Weboldal Felhasználóinak magatartásáért. A Weboldal olyan linkeket tartalmazhat, melyek más szolgáltatók weboldalaira mutatnak, ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és egyéb tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

  1. Panaszkezelés

Írásbeli panaszát 15 napon belül kivizsgáljuk és arra írásos választ adunk az Ön által megadott email vagy postacímre.

A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján rendezésre kerüljenek.

Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a Magánszemély Felhasználó a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. A Magánszemély Felhasználó erre irányuló kérelme alapján a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testülethez is benyújtható a kérelem.

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei:

Budapesti kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület: 1016. Budapest Krisztina Krt. 99.

Tel: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

Email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

  1. Egyéb rendelkezéswk

A szerződés értelmezése és a szerződésben nem szabályozott kérdések és a Weboldalon történő vásárlás tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

Szerződő feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. A Felek megállapodásának megfelelően amennyiben tárgyalások útján nem jutnak eredményre, kizárólag abban az esetben vesznek igénybe egyéb jogérvényesítési utat.

A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a Felhasználók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a Weboldal tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje. Amennyiben a Szolgáltató módosítja az ÁSZF-t, minden esetben annak módosított változata kerül a Weboldalon megjelenítésre, és a módosulás tényéről a Szolgáltató a Weboldalon keresztül értesíti a Felhasználókat. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Budapest, 2023.01.01.

error: Védett tartalom!!!